Edice

Vlastnost FREE TRY FULL
Možnosti aplikace      
Založení slovníku
Otevření / uložení slovníku
Správce slovíček
Okamžitá odpověď
Nalezení aktuálního záznamu ve slovníku
Správce slovníků      
Libovolný počet slovníků
Povolení / zakázání slovníku
Správce slovíček      
Kategorie slovíček
Povolení / zakázaní kategorie
Priorita kategorie
Přidání / odstranění slovíčka
Povolení / zakázaní slovíčka
Priorita slovíček
Import / export slovíček
Kopírování / přesun slovíček
Vyhledávání slovíčka
Možnosti slovníku      
Popis jazyka
Řečový modul jazyka
Vlastní šablona učení
Vlastní šablona v tray
Vlastní pole ve slovníku
Nastavení aplikace      
Horizontální rozvržení
Vždy navrchu
Učení z tray
Vícejazyková podpora
Nastavení učení      
Nastavení frekvence učení
Volitelné zpoždění odpovědi
Zvukové upozornění
Vizuální upozornění
Změna směru učení
Zahájení učení po spuštění
Nastavení vzhledu      
Barva vizuálního upozornění
Nastavení klávesových zkratek      
Další slovíčko
Odpověď
Minimalizovat
Obnovit
Importní zásuvné moduly      
Anki
Textový soubor
Exportní zásuvné moduly      
Adobe Reader
HTML stránka
Textový soubor
Syntéza řeči      
Open JTalk
Microsoft SAPI