Hlavní okno

Protože je aplikace určena k učení slovíček a frází při běžném používání počítače, je hlavní okno programu co nejmenší, aby při práci příliš nepřekáželo.

Hlavní menu v horní části umožňuje přístup k dalším možnostem aplikace, kterými jsou otevření slovníku, správce slovníku, nastavení apod.

Nástrojová lišta níže poskytuje tlačítka pro ovládání režimu učení – spuštění, zastavení a přechod na další slovíčko. Dále je možno si nechat okamžitě zobrazit odpověď, přejít na zobrazené slovíčko ve slovníku, nebo ztlumit veškerou zvukovou signalizaci.

Většina okna je věnována učeným slovíčkům s popisky jazyků, kategorie a ovládacími prvky. Je možno volit mezi vertikálním a horizontálním rozvržením.

Stavový řádek ve spodní části zobrazuje informace o otevřeném slovníku a grafickým způsobem čas zbývající do zobrazení odpovědi nebo dalšího slovíčka.