Správce slovíček

Správce slovíček slouží především k vkládání nových slovíček do slovníku a jejich uspořádání do kategorií.

Slovíčka lze řadit do kategorií, například podle lekcí, významu apod. Vybraná slovíčka lze také do jiné kategorie zkopírovat, nebo přesunout.

Vložením slovíčka je přidán záznam do tabulky, jehož úprava je umožněna v editoru ihned pod tabulkou. Vyhledávačem ve spodní části lze pak snadno najít požadované slovíčko zadáním jakékoliv jeho části.

Funkce pro import a export slovíček jsou popsány v samostatných kapitolách.