Vocabulary Master 1.2.0.593

  • možnost zobrazení / skrytí nástrojové lišty, popisu jazyků, kategorie a stavového řádku v hlavním okně
  • možnost zobrazení tlačítek pro změnu priority a povolení / zakázání slovíčka v hlavním okně
  • možnost učení zakázaných slovíček
  • exportní modul do PDF (Adobe Reader)
  • po ukončení exportu není automaticky zavřen exportní dialog
  • zabudovaná pole (priorita a povolení slovíčka) nejsou exportována
  • grafické indikace času zbývající do zobrazení odpovědi a dalšího slovíčka
  • upozornění na novou verzi aplikace Vocabulary Master
  • správce slovíček lze maximalizovat
  • doplněny chybějící knihovny kodeků pro exportní a importní moduly